Tevredenheidsonderzoek

Klik op onderstaande links voor de resultaten van de ouder - en leerlingtevredenheidspeiling.
 
Oudertevredenheidspeiling


Leerlingtevredenheidspeiling