Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

MR

Op onze basisschool is ook een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit 4 personen.
Twee personen vormen de oudergeleding en twee personen de personeelsgeleding.
Deze M.R. functioneert i.p.v. op bestuursniveau op schoolniveau.
De nadruk ligt hierbij op het meedenken, samen met schoolleiding en team om een visie en beleid te
ontwikkelen met als doel de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren.
De MR onderhoudt nauwe contacten met hun achterban; de ouders van de kinderen op onze school. Er
worden regelmatig interactieve ouderavonden georganiseerd en de MR-vergaderingen zijn openbaar.
De voorzitter is Ingrid Houtakkers.