Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Teamleden

Het schoolteam en onderwijsondersteunend personeel
De kinderen en leerkrachten zijn als volgt verdeeld over de basisgroepen:

Basis-groep aantal leerlingen Leerkrachten
(0)-1-2-3

Start schooljaar: 18

+ instroom gedurende het schooljaar

Inge Smits:
4-5-6 22

Susie Lankreijer:

Peggy Giliam  :

7-8 20 Danny van den Berghe:

Onderwijsassistent Debby Huijs wordt in alle groepen ingezet ter ondersteuning van het onderwijsproces.

De directeur van de school is Jans Philipsen. Zij heeft de algehele verantwoordelijkheid voor de totale schoolorganisatie. Zij stelt ook het beleid m.b.t. onderwijskundige, personele, financiële, materiële en relationele zaken voor.

Lieneke de Beer is lid van het kwaliteitsteam. Zij draagt met vier collega´s van KC Leef, tevens leden van het kwaliteitsteam, en de directeur zorg voor de kwaliteit van het onderwijs op KC Leef en Dr. Poels.